محصولات سرمایشی گرمایشی :: متراژ قابل استفاده کولر آبی انرژی مدل 3800
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
محصولات سرمایشی گرمایشی :: متراژ قابل استفاده کولر آبی انرژی مدل 3800
متراژ قابل استفاده کولر آبی انرژی مدل 3800
بازدید: 0
تاريخ : 1401/02/24
برای واحدهای آپارتمانی که در بالاترین طبقه ساختمان باشند و سقف آنها مستقیما در معرض تابش نور شدید و گرمای آفتاب تابستان قرار دارند تا متراژ ۸۵ مترمربع از کولر سلولزی بالازن 3800 انرژی و هم چنین برای آپارتمانهایی که در طبقات وسط ساختمان قرار دارند و سقف آنها در معرض تابش مستقیم نور آفتاب نمی باشد ، تا متراژ ۹۵ مترمربع می توانید از کولر آبی انرژی مدل VC 3.8 استفاده میشود. 
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: