محصولات سرمایشی گرمایشی :: هوادهی و مکانهای قابل استفاده کولر آبی انرژی مدل 2800
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
محصولات سرمایشی گرمایشی :: هوادهی و مکانهای قابل استفاده کولر آبی انرژی مدل 2800
هوادهی و مکانهای قابل استفاده کولر آبی انرژی مدل 2800
بازدید: 0
تاريخ : 1401/02/18

مینی کولر سلولزی ec0280 انرژی هوادهیش از بغل می باشد, این کولر آبی انرژی قابل استفاده در مناطق مسکونی ,مدارس , فضاهای تجاری کوچک , کانکس و… می باشد و پاسخگوی فضایی تا 50 مترمربع است.

 
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: